Pieejamie kursi

* Šajā kursā ir ievietoti teorētiskie pamati kas nepieciešami florista profesijas apguvei.

* This course is posred om the theoretical basics needed for florist profession.

Praktiskās nodarbības klātienē;

  1. Variants – semināri (3 dienas pēc kārtas reizi mēnesī)
  2. Variants - Vakari;otrdienas, trešdienas no pl.17.30 -21.00

Pamatzināšanas un prasmes floristikā.
Tēmas:

1. Kāzu floristika 1.daļa   2.Kāzu floristika 2.daļa    3. sēru floristika 1.daļa, 4. sēru floristika 2.daļa   5.Pušķi- pamattehnikas  6. Pušsķi  karkasos 7. Oāzē spraustas kompozīcijas. 7. Adventa vainagi

8. Kompozīcijas ar svecēm. 9. Sienas dekori. 10 Skatlogi.


Šeit tiek reģistrēti tie studenti, kuri mācās otro gadu.

Here are registered students  who studying second year.

Обучающиеся второи год.