Pieejamie kursi

* Šajā kursā ir ievietoti teorētiskie pamati kas nepieciešami florista profesijas apguvei.

* This course is posred om the theoretical basics needed for florist profession.

Praktiskās nodarbības klātienē;

  1. Variants – semināri (3 dienas pēc kārtas reizi mēnesī)
  2. Variants - Vakari;otrdienas, trešdienas no pl.17.30 -21.00

Šeit tiek reģistrēti tie studenti, kuri mācās otro gadu.

Here are registered students  who studying second year.

Обучающиеся второи год.