Available courses

Pamatzināšanas un prasmes floristikā.
Tēmas:

1. Kāzu floristika 1.daļa   2.Kāzu floristika 2.daļa    3. sēru floristika 1.daļa, 4. sēru floristika 2.daļa   5.Pušķi- pamattehnikas  6. Pušsķi  karkasos 7. Oāzē spraustas kompozīcijas. 7. Adventa vainagi

8. Kompozīcijas ar svecēm. 9. Sienas dekori. 10 Skatlogi.


* Šajā kursā ir ievietoti teorētiskie pamati kas nepieciešami florista profesijas apguvei.

* This course is posred om the theoretical basics needed for florist profession.

Praktiskās nodarbības klātienē;

  1. Variants – semināri (3 dienas pēc kārtas reizi mēnesī)
  2. Variants - Vakari;otrdienas, trešdienas no pl.17.30 -21.00

Šeit tiek reģistrēti tie studenti, kuri mācās otro gadu.

Here are registered students  who studying second year.

Обучающиеся второи год.