Pieejamie kursi

* Šajā kursā ir ievietoti teorētiskie pamati kas nepieciešami florista profesijas apguvei. Floristikas vārdnīca. Florista darbam nepieciešamais augu saraksts. Padomi uzņēmējdarbībā un saskarsmē ar klientiem. Floristikas tehnikas.

* This course is posred om the theoretical basics needed for florist profession.

Kursa saturs atbilst profesionālās kvalifikācijas FLORISTS nepieciešamajām zināšanām. Mācību saturs sakārtots atbilstoši gadalaikam pa mēnešiem un ietver visas floristam nepieciešamās prasmes un zināšanas. Lai pilnībā apgūtu profesiju ir jāveic praktiskie darbi klātienē vai attālināti.

Praktiskās nodarbības klātienē;

  1. Variants – darba dienās (3 dienas pēc kārtas reizi mēnesī, parasti otrās nedeļas sākumā)
  2. Variants - brīvdienās ( laiku kursanti nosaka paši, savstarpēji vienojoties).

Pamatzināšanas un prasmes floristikā. Šis kurss ir domāts tiem, kuri vēlas apgūt tikai kādu noteiktu florista darbam nepieciešamu tēmu. 
Tēmas:

1. Kāzu floristika 1.daļa   2.Kāzu floristika 2.daļa    3. sēru floristika 1.daļa, 4. sēru floristika 2.daļa   5.Pušķi- pamattehnikas  6. Pušsķi  karkasos 7. Oāzē spraustas kompozīcijas. 7. Adventa vainagi

8. Kompozīcijas ar svecēm. 9. Sienas dekori. 10 Skatlogi.


Šeit tiek reģistrēti tie studenti, kuri mācās otro gadu. Pabeidzot šo kursu var kārtot eksāmenu ZEĻĻA kvalifikācijas iegūšanai, ja jums ir 8 gadu darba stāžs profesijā, tad var kārtot arī eksāmenu MEISTARA kvalifikācijas iegūšanai. 

Here are registered students  who studying second year.

Обучающиеся второи год.